fbpx
Начало » България » МОН е раздало над 85 хил. електронни устройства на училищата

МОН е раздало над 85 хил. електронни устройства на училищата

  • bobi
  • 06 апр. 2023
  •  Коментарите са изключени за МОН е раздало над 85 хил. електронни устройства на училищата

Близо 3600 ученици са включени в допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда от началото на проекта BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и стартира в началото на 2021 г. като възможност за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19. Дейностите по проекта продължават до края на 2023 г., отговаряйки на новите реалности и прилагайки нови образователни подходи.

Една от дейностите, която продължава, е допълнителното обучение, което могат да получат ученици с пропуски или трудности при усвояването на учебния материал. Възможност за допълнителни онлайн уроци по български език и по други предмети имат и ученици от Украйна, записани в български училища. За периода януари – март 2023 г.  в допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда по различни учебни предмети са включени 1486 деца. С тях учениците, които се възползват от тези уроци от началото, стават общо 3557.

Голяма част от учениците ползват предоставените по проекта технически устройства. За периода от януари до март тази година за временно ползване са раздадени 1016 технически устройства на ученици и педагогически специалисти.

По проекта до момента на училищата са раздадени 64 997 преносими технически устройства за ученици и 20 692 – за педагогически специалисти, както и 1403 универсални шкафове.

Провеждат се и обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, включително и на такива от уязвими групи. На някои им се налага да ги използват за първи път, а други изпитват затруднения при работа с тях. Дейността обхваща и първокласници, което допринася за осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование, в т.ч. и в електронна среда. За периода януари – март 2023 година са сформирани 905 групи за обучения, а от началото на проекта – 17 161. Общо 90 993 ученици са получили сертификати за преминато обучение. По проекта базови дигитални компетентности могат да придобиват също образователни медиатори и родители, като от началото на проекта такива обучения са преминали 25 000.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top