fbpx
Начало » България » Министър Денков обяви приоритетите на МОН, предложи и кога да почиват учениците

Министър Денков обяви приоритетите на МОН, предложи и кога да почиват учениците

  • bobi
  • 18 ян. 2022
  •  Коментарите са изключени за Министър Денков обяви приоритетите на МОН, предложи и кога да почиват учениците

Първи приоритет на МОН през 2022 г. е увеличаването на обхванатите деца в образователната система. Предвидени са няколко групи мерки. Едната от тях са предвидени средства за безплатно включване в детските градини на всички деца от 3-годишна възраст нагоре. Това заяви на брифинг просветният министър проф. Николай Денков, който представи приоритети на МОН с цел повишаване на качеството на образованието.

Денков припомни, че досега в отделни общини е имало предвидени средства за 3-годишните деца, а с новия бюджет ще бъдат осигурени средства всички деца да бъдат включени с освободени такси.

Втората група дейности е свързана с развиването на изцяло нова програма за извънкласни дейности в областта на спорта и културата. Програмата ще бъде реализирана съвместно с Министерството на младежта и спорта и с Министерството на културата.

Целта е да бъдат обхванати максимален брой деца в групови извънкласни дейности, които да им помогнат да се включат в социалния живот, уточни Денков.

Третата група дейности от този първи приоритет е стартирането на нова програма за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Програмата ще бъде многогодишна, ще стартира тази година и вероятно ще продължи през следващите три години.

Втори приоритет – повишаване качеството на училищното образование

Най-важният фактор за качествено образование са добре подготвените и мотивирани учители, посочи Николай Денков.

Затова от Министерството на финансите е поискано заплатите на учителите да бъдат повишени, така че да съответстват на 25% над средната заплата за страната, така както е записано в коалиционното споразумение.

Втората мярка, свързана с този приоритет, е повишаване на образователния стандарт за издръжка на училищата.

Това е мярка, която не се е случвала през последните над 10 години. Съответно директорите на училищата я поставят като много важна мярка за поддържане на качеството в материалната среда и условията, при които могат да се учат децата, поясни Денков.

Трета мярка е създаване и тестване на нова методика за оценка на добавената стойност на обучението в училищната среда, която да се превърне в основно средство за оценка на качеството на обучение в училищата. Тази методика ще отчита обективните особености на училищата, типа населено място и образователния статус на родителите.

Четвърта мярка, свързана с качеството, е стартирането на разработката на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – т.нар. електронен облак за образователни ресурси, който трябва да даде достъп на всички ученици, родители и учители до наличните електронни образователни ресурси.

Петата мярка е свързана с подкрепа на професионалното образование. Предвидени са повече средства за подкрепа на дуалното образование, за прием на повече деца в паралелките по защитени професии и паралелките по професии с недостиг на пазара на труда. Ускорено се работи по подготовката на финансирането на тези 24 професионални гимназии, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост като професионални гимназии, които ще служат като хъбове за съответните региони.

Трети приоритет – повишаване качеството на висшето образование

И по този приоритет има съвкупност от мерки. Николай Денков посочи няколко от тях.

Първата е увеличаване на борбата с плагиатството, тъй като по думите на просветния министър във висшето образование няма място за хора, които са свързани с такива практики.

За тази цел ще бъдат направени промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитие на академичния състав, така че всяка научна организация и ВУЗ да създадат комисия по академична етика, която да проверява за наличие на плагиатство, а Националната комисия по академична етика ще играе ролята на втора инстанция.

Досега можеха да се проверяват за плагиатство само научни публикации, които са участвали в конкурси, което оставаше широко отворена врата за хора, които са писали книги или са публикували статии, но не са ги включили в конкурси, да плагиатстват, без това да може да бъде санкционирано по закон, обясни Николай Денков.

С предвидените промени ще се даде възможност всякакви научни трудове и публикации да бъдат проверявани.

Ще бъдат направени и промени в системите за акредитация на висшите училища и професионалните направления в тях, както и в системите за атестация, като ще се сложи по-голям акцент върху обективните показатели.

В момента има твърде голям субективизъм, който трябва да бъде преодолян и един от начините е да се включат обективни показатели, които да намалят ролята на субективизъм, поясни Денков.

Ще бъдат направени и първи стъпки по отношение на преструктурирането и обединяването, там където е смислено, на висши училища. Има различни варианти и степени на обединение. Неформално е стартирана дискусия по темата, която ще бъде стартирана и по официален начин, за да се търсят най-добрите решения.

Четвърти приоритет – дейности по Плана за възстановяване и устойчивост и двете оперативни програми за образование и наука

Това изисква подготовка от голям набор от документи, разработване на условия за кандидатстване и процедури за оценяване на проектните предложения.

МОН ще насочи много усилия към тези важни дейности, за да осигури бърз и безпроблемен старт на българските образователни и научни проекти, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС.

Има предвидени значителни евросредства за развитието на образованието и науката. Те са над 1 млрд. лв. за различни дейности. През тази година ще имаме изключително тежки задачи, за да може максимално бързо да се подготвят документите, които са свързани с насоките за кандидатстване и съответно максимално бързо бенефициентите да кандидатстват и да стартират реалните дейности, уточни Николай Денков.

На въпрос за междусрочната ваканция проф. Денков отбеляза, че още този петък ще има отраслов съвет по темата, по време на който ще предложи учениците да почиват от от 29 януари до 6 февруари включително.

Отрасловият съвет по образование ще реши в петък кои да са почивните дни между двата срока, обяви просветният министър Денков.

Той предлага почивните дни да са общо 9, от които четири са събота и неделя. Денков смята, че е най-удачно да се почива от 29 януари до 6 февруари включително. Министърът допълни, че идеята за ваканция се подкрепя от работодателските организации и един от учителските синдикати.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top