fbpx
Начало » България » Министър Вълчев: Инвестираме 20 милиона за изграждане STEM центрове на в училищата

Министър Вълчев: Инвестираме 20 милиона за изграждане STEM центрове на в училищата

  • Lyubina Panayotova
  • 03 юли 2020
  •  Коментарите са изключени за Министър Вълчев: Инвестираме 20 милиона за изграждане STEM центрове на в училищата

„Вече стартира Националната програма за изграждане на училищна STEM среда. Ще бъдат отделени 20 млн. лева за STEM центрове – модерни кабинети по математика и природни науки“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция за националните външни оценявания за 7 клас.

Той посочи, че резултатите са сходни с тези от предишните години и допълни, че по-високият резултат по математика тази година не е достатъчен. Това налага увеличаване на часовете, както по математика, така и по природни науки. Според него, за да бъдат днешните деца пълноценни на пазара на труда, се изисква да имат комплексен набор от знания, умения и компетентности. Затова ще се акцентира не само върху български език и математика в училище, но и върху останалите дисциплини – особено природните и обществените  науки.

Близо 3 пъти е нараснал броят на седмокласниците с максимален брой точки по математика. Средният резултат тази година е 36.33 точки, което в сравнение с предходната година показва покачване с около 3 точки.  В изпитния тест през тази учебна година близо 1/3 от задачите с избираем отговор представят житейска ситуация. Почти всички ученици са работили върху тях  (изключение правят само 1-1,5% от седмокласниците), което показва добра мотивация и осъзнаване на практическата приложимост на наученото.

По математика учениците успешно извършват действия с цели изрази и познават зависимостите в правоъгълния триъгълник, но срещат затруднения при превръщане на десетична дроб в обикновена.

Експертите отчитат, че по български език и литература учениците все по-уверено извличат информация от текст и добре се ориентират по отношение на теми и проблеми, автор и герои в изучаваните творби. Затруднения изпитват при разпознаване частите на речта и на частите на изречението. Учениците преразказват, като изграждат цялостен текст, но невинаги фактологически вярно, подробно и отчитайки конкретната дидактическа задача.

По региони не се наблюдава значително разместване в групата на най-високите и най-ниските резултати. Водеща област и по двата предмета е София-град. Традиционно сред първите по резултати по БЕЛ са учениците от област Смолян, следвани от областите Варна, Габрово и Русе. По математика на второ място са учениците от област Варна, следвани от Смолян, Бургас и Пловдив. Училищата с високи постижения в предходната година са напред в класацията и през тази.

Резултатите от националното външно оценяване показват, че на училищно равнище е необходима по-ефективна диагностика на индивидуалните пропуски и целенасочена работа за преодоляването им. Необходимо е увеличаване на въпросите и задачите свързани с практически ситуации и казуси за получаване на повече компетентности от учениците. Важно е още осигуряването на условия за максимално използване на присъственото обучение в училище, а обучението в електронна среда от разстояние да е само допълващо и компенсиращо в тази образователна степен.

На националното външно оценяване по български език и литература се явиха 56 822 ученици, а по математика 56 767. Средният резултат за страната по БЕЛ е 51.06 точки, но с 2 точки по-надолу от предходната година. По-ниските резултати се дължат на това, че по-малко ученици са работили върху въпросите с отворени отговори, които носят повече точки.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top