fbpx
Начало » България » Матурите след 10 клас – Пълна информация

Матурите след 10 клас – Пълна информация

  • bobi
  • 29 юни 2021
  •  Коментарите са изключени за Матурите след 10 клас – Пълна информация

Оценяването на учебните постижения на учениците е отговорна задача, защото то поддържа качеството на обучението. Периодичното оценяване е задължителна част от съдържателността и адекватността на подготовката, която образованието предлага.

Матурите за учениците от Х клас се провеждат ат в края на учебната 2020/2021 година за пръв път според новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Изпитът за завършване на първи гимназиален етап беше отменен миналата година поради кризата с COVID-19 и последвалото дистанционно обучение. Тази година, търсейки път към още по-добро сравняване на знанията и уменията на ученика, се провежда и национално външно оценяване и за по-малките ученици.

Изпити в края на Х клас

Новият закон разделя гимназиалното образование на два етапа. Националното външно оценяване в края на Х клас има за цел установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на първия гимназиален етап. Задължителните изпити ще бъдат по български език и литература и по математика, всеки с времетраене 90 минути. Учениците могат да изберат да ходят на изпит по чужд език, както и на традиционния по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности.

Целесъобразно в теста по български език и литература присъстват общо 23 задачи, от които такива с избираем и с кратък свободен отговор по литература, с цел установяване на знанията от IX клас и X клас и задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език, редактиране на текст, задача с разширен свободен отговор и задача за създаване на текст, всички с цел установяване на отделни очаквани резултати, определени в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас. Върху изпитния лист присъстват различни изучавани литературни творби от Българското възраждане до българската литература през периода след Втората световна война, като „Майце си“ (Хр. Ботев), „Левски“ (Ив. Вазов), „Повест“ (А. Далчев) и „Тютюн“ (1951 г.) (Д. Димов).

За проверяване на математическата грамотност и знания, придобити в класовете от първия гимназиален етап, учениците имат да решат общо 17 задачи, от които: 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които един е правилният и 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Изпити по избираеми предмети

Избираемият изпит по чужд език (чужд език по избор на ученика) има за цел да установи в края на Х клас степента на постигане на очакваните резултати от обучението по чужди езици, определени в учебните програми по чужди езици по нива А1, А2, В1. Компонентите на тестовете се основават на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.

*В края Х клас чуждоезиковото обучение би трябвало да достига към нито В1.

Външното оценяване по дигитални умения в края на Х клас, според примерен модел, качен в сайта на МОН, включва два модула. Първият модул представлява тест с 20 задачи, от които: 10 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е верен;  5 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които два са верни и 5 задачи със свободен отговор. Вторият модул съдържа една практическа задача. По този начин се разбира колко добре са овладели учениците електронна комуникация, информационна култура и дейности.

За повече информация за моделите на изпитите за външно оценяване за Х клас можете да видите  в сайта на МОН.

Прием във професионални, профилирани и висши училища

Учениците, които завършат тази година Х клас, получат удостоверение за завършен първи гимназиален етап, което показва оценките получени през трите години. Оценките от външното оценяване няма да попречат на учениците, които учат да завършат Х клас. Резултатите от самите изпити се пишат като брой точки, без да се приравняват в оценка, по-късно в дипломата за средно образование, която показва завършената степен на образование. Там ще бъдат вписани и окончателните оценки от XI и ХІІ клас.

Обединените училища

Обединените училища, които осигуряват професионална подготовка, повишават качеството на образование, както и дават шанс на повече ученици да продължат в професионални гимназии, използват оценките от завършения първи гимназиален етап. С резултатите от НВО учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Избор на завършващите първи гимназиален етап

Учениците имат право на избор да продължат в същото или в друго професионално направление, да променят училището, в което се обучават, както и да преминат от професионална към профилирана подготовка (и обратно).

В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното  образование учениците трябва да попълнят заявления, със знанието на своите родители/ настойници и да изберат трети/четвърти профилиращ предмет, който ще изучават в XI и ХІІ клас. Резултатите от НВО в Х клас могат да служат за класиране при определяне на профилиращи предмети.

Така учениците от по-рано могат да изберат предмета, който биха искали да изучават интензивно и по-който вероятно да правят ДЗИ в края на XII клас, с цел по-лесен прием в някои от висшите училища.

*Вероятно след завършен втори гимназиален етап университетите ще преценяват дали да вземат резултатите от матурите или от завършения първия гимназиален етап. Ако например в дадено училище не се изучава Философия след Х клас, тогава висшите учебни заведения, които приемат с оценките по този даден предмет, могат да прегледат резултатите от края на първия завършен етап на средно образование.

Още избори

Децата, които ще изберат да учат в IB училищата, също трябва да преценят от по-рано каква е тяхната визия за образователно бъдеще и кои университети биха предпочели, избирайки предварително 6 предмета в 6 области, които да изучават в XI и ХІІ клас.

IB дипломата предоставя възможност на учениците да придобият научни знания и да се подготвят отлично за следване по български език и литература, чужди езици, икономика, история, медицина и други избираеми предмети. Тя е валидна в най-добрите и квалифицирани университети в целия свят.

Допускането на учениците в училищата, които предлагат тази международнопризната образователна програма, изискват изпити за прием след Х клас. Външното оценяване на децата от Х клас може да допринесе за една по-добра подготвеност и качествени знания за предстоящи образователни представяния.ю

Повече информация за International Baccalaureate Diploma Programme :

https://studyabroad.bg/program/international-baccalaureate-ib/

Периодичното оценяване и развиването на знания

Националното външно оценяване по дадените предмети след Х клас представлява диагностика на МОН. Друга главна цел е и по-малкото отпадане на учениците, които са достигнали 16-годишна възраст и могат по закон да прекъснат своето обучение.

Отличният резултат на изпитите, които ще се проведат по желание, ще донесе сертификати за владеене на език и за компютърна грамотност.  Всеки десетокласник, положил национално външно оценяване по чужд език и покрил 60% от максималния резултат, достига едно високо равнище по общата европейска рамка.

Ученето е процес на постоянно развиване на знанията, които винаги са уникални и различни. Изпитите помагат за по-добрата организация на обучението. Заключителната фаза на процеса на усвояване настъпва заедно със самостоятелната дейност на учениците. Едва при способността за самостоятелно приложение на знанията могат да се определят истинските постижения на обучаващите се.

Класация на гимназиите в България според резултатите от НВО по БЕЛ в 10 клас (2021)

1. СМГ – 165 ученици – 39,02 среден брой точки

2. 91 НЕГ (Първа немска гимназия) – 194 ученици – 38,44 т.

3. Американски колеж в София – 189 ученици – 37,81 т.

4. ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас – 159 ученици – 37,35 т.

5. 164 ГПИЕ (Испанската гимназия) – 167 ученици – 37,22 т.

6. ЕГ Пловдив – 259 ученици – 37,21 т.

7. 73 СУ (т.н. Втора немска гимназия) – 141 ученици – 37,09 т.

8. Първа ЕГ Варна – 237 ученици – 36,61 т.

9. МГ Варна – 184 ученици – 35,78 т.

10. МГ Пловдив – 210 ученици – 35,63 т.

Класация на гимназиите в България според резултатите от НВО по математика в 10 клас (2021)

1. СМГ – 164 уеници – 45,59 точки

2. МГ Варна – 185 ученици – 42,16 т.

3. ПГ “ Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово – 50 ученици – 37,37 т.

4. ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас – 159 ученици – 36,79 т.

5. 91 НЕГ (Първа немска гимназия) – 194 ученици – 35,67 т.

6. Американски колеж в София – 187 ученици – 35,30 т.

7. МГ Русе – 103 ученици – 35,02 т.

8. ТУЕС – София – 108 ученици – 34,99 т.

9. МГ Пловдив – 209 ученици – 34,57 т.

10. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Неделино – 22 ученици – 33,97 т.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top