fbpx
Начало » България » Купища стари матраци с обема на Народния театър се генерират годишно в България

Купища стари матраци с обема на Народния театър се генерират годишно в България

  • myotova
  • 21 юли 2022
  •  Коментарите са изключени за Купища стари матраци с обема на Народния театър се генерират годишно в България

На 20. 07. 2022 г. се състоя пресконференция в БТА на тема повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. Организираната пресконференция беше с цел да се обяви публично пред обществеността старта на комуникационните дейности по „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“, финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейскя съюз.

Оказва се, че проблемът с ненужните матраци в България е сериозен и ето какво решение е открила българска компания:

„Едва ли прегръщате някого толкова силно, колкото отделяте внимание на матрака си“

казва Гена Събева, създател и бенефициент в лицето на „Биоком“ ЕООД  на иновативен за България проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на матраци.

Преди около 20-години в кабинета на Гена пристига клиент, който търси матраци втора употреба за новооткрита наркокомуна. На бизнес дамата, която в този момент се занимава усилено с развитие на борса за матраци, й хрумва идеята, че може да информира мрежата си от контакти, да изпратят старите върнати матраци от клиентите си на комуната. Проектът е успешен и съвсем скоро към нея за същото се обръща и строителна фирма, която търси евтино решение за матраци, предназначени за строителите, които живеят във фургони до завършване на сградите.

Гена Събева разбира, че проблемът с огромното количество изхвърлени матраци е извън контрол, но повторно ползване може да бъде решение на казуса. В средите дамата става известна като „майката на матраците“.

Но колко голям всъщност е проблемът?

Знаете ли, че около 8750 тона матраци (350 000 матрака) запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разлагането им може да отнеме до 600 години? Ако трябва да бъде измерено с нещо, годишното количество стига обема на Народния театър. И всичко това за продукти,  част от тях със сигурност годни за повторна употреба. Съставните части на останалите, които не могат да бъдат дезинфекцирани и повторно използвани, могат да бъдат напълно годни за рециклиране и за производството на вторичен продукт.

От полиуретанът, който се извлича от вътрешността на матраците, може да се създаде изолационен материал, който да се използва в строителството.

Днес, след години борба, вече има одобрен проект за изграждане на инсталация за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. Проектът е започнал на 21 февруари тази година и е с продължителност пет години. Стойността на проекта за една година е 441 204 лв., като 359 606 лв. са осигурени безвъзмездно по линия на ОП „Околна среда“, а останалите 81 597 лв. са собствено финансиране от бенецифиента. Партньори по проекта са и компания „ТИНЧЕВИ и КО“ ООД.

Проектът има за цел едрогабаритните битови отпадъци, в частност матраците, да бъдат намалени до минимум чрез повторното им използване след обработка и чрез рециклиране на съставните материали, които го позволяват.

Към настоящия момент в България дейности по подготовка за повторна употреба или рециклиране на използвани матраци не съществуват. Едновременно с това, на територията на държавата годишно се произвеждат около 350 000 броя матраци, като допълнително към тях съществува и внос на средно 150 000 броя годишно. Това означава, че поне 126 хиляди броя матрака годишно биват генерирани като отпадък в Югозападна България, а събиране с цел рециклиране на използвани матраци е възможно за около 30 хиляди броя.

Целта на демонстрационния проект е именно създаване на център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт. Площадката се намира в с. Петърч, община Костинброд, а обхватът на проекта е Югозападен Регион за планиране.

Освен, че дейността, извършваща се на площадката, ще допринесе за опазването на околната среда, тя косвено ще подпомогне общините, като ще намали нуждата от изграждане на все повече депа за смесени битови отпадъци

По думи на Десислава Пенчева, ръководител на информационните и комуникационни кампании на проекта, проектът е основан на проучване за добрите практики в Европа.

„Има една компания в Утрехт, Нидерландия, която рециклира от 250 до 300 хил. матрака годишно. Тази компания работи и с IKEA, като съвместно с мебелния гигант е успяла да договори матраците на компанията да бъдат комплектовани по начин, подходящ за рециклиране“

Бенефициентът по проекта планира да събират изхвърлените матраци от предварително създадени пунктове, както и от магазини, като са коментирали с голяма част от търговската мрежа да предлагат събирането на стари матраци при купуването на нови.

„Предвижда се възможност генераторите на отпадъци да докарват на площадката в Петърч и сами матраците за отпадък“, допълни Мариела Начева, ръководител на проекта.

Респондентите от проведената анкета, заявяват, че в дома на всеки от тях присъстват от 2 до 3 матрака. Това означава, че тези матраци ще бъдат изхвърлени и заменени с нови при желание за покупка, което ще генерира огромни количества едрогабаритен отпадък.

Като за финал Гена Събева каза, че цената на един матрак, който е използван повторно след дезинфекция, включваща изпиране с препарати, изпиране с пара и етикиране с информация със стъпките на почистване, ще бъде 10 пъти по-ниска от пазарната цена на съответния нов матрак.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top