fbpx
Начало » България » Как заниманията по интереси ще развият креативността на учениците

Как заниманията по интереси ще развият креативността на учениците

  • bobi
  • 05 мар. 2019
  •  Коментарите са изключени за Как заниманията по интереси ще развият креативността на учениците

Над 16 500 занимания по интереси ще се провеждат в 2249 училища в страната до края на 2019 г. Близо 60% от тях са избрали направленията от STEM – „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и „Природни науки“.

„Технологичното направление развива много важни умения в учениците – тези ключови компетентности, които са залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез заниманията по интереси се постигат всички ключови компетенции“. Това уточни Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката.

„Тези ключови компетенции са в девет групи, с които се постига общообразователна подготовка“, посочи експертът. Според нея да постигнеш тези компетентности означава да не наблягаш само на знанията по определени предмети, а да ги изучаваш в съвкупност, знания, умения, отношения.

Целта по думите на Грета Ганчева е да постигнеш от една страна езикова компетентност, а от друга – математическа компетентност, дигитална, гражданска компетентност, компетентност в областта на културата и изразяването чрез творчество, спорта, както и в отношенията – възпитанието в ценности – патриотично, гражданско, здравно, екологично, нравствено.

“Чрез тези занимания по интереси се интегрират тези ключови компетентности, чрез изучаването на технологиите може да се постигне и езикова компетентност, и изразяване чрез творчество, да се усвоят чрез по-бързия и добрия начин за учениците, така че тези знания, умения, отношения ще се полезни за бъдещия живот на учениците”, коментира специалистът от МОН.

Ганчева информира, че за тази календарна година са отпуснати 25 млн. лева, което означава, че от есента ще могат да се формират нови групи, да се включат още ученици и учители като ръководители на тези групи за занимания по интереси. Според нея средствата са достатъчни и са разчетени. А в зависимост от интересите и от начина, по който се развият тези занимания, ще се прецени по какъв начин да осигурят средства за 2020 г.

Експертът от МОН добави, че заниманията по интереси ще се провеждат два пъти седмично, а подрастващите са се включили в няколко направления, като за това няма ограничение.

„Вниманието на децата е традиционно е привлечено от сценичните и танцовите изкуства. Чрез тези изкуства могат много добре да се себеизразяват и да развиват много качества. Привлечени са от шаха. Ние държахме много да има занимания по шах, защото те развиват мисловните процеси и концентрацията на вниманието. В тези нови съвременни условия, когато децата имат хиперактивност, дефицит на внимание, сериозни проблеми, които създават обучителни трудности точно заради поведенчески проблеми, шахът е много важен спорт, който успява да концентрира енергията на децата и вниманието им, развива логическото мислене, което помага за усвояване на знания по всички предмети“, каза Грета Ганчева и поясни, че повече от 3 хиляди ученици са проявили интерес към шаха.

По думите ѝ ако дадено училище има дефицит на учители по дадени занимания, то може да се обърне към външни институции – читалища, библиотеки, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни клубове, федерации и други.

“Най-предпочитаните от учениците колективни спортове са футбол, волейбол, тенис и баскетбол. За първа година се сформират групи по медийна грамотност и стилистичен анализ на медийната реч. Това ще помогне на учениците да придобият умения да се изразяват добре чрез медиите и да филтрират информацията, която минава през тях“, обясни Ганчева и напомни, че малко над сто училища не са се включили в програмата, а до края на февруари имат възможност да го направят. Ако не успеят, ще могат да се включват през новата учебна година.

Средствата се разпределят между институциите, като на една са в размер на 1 900 лева плюс 30 лева на  ученик.

Източник: www.investor.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top