fbpx
Начало » България » Какво трябва да знаете за заплатите в Германия

Какво трябва да знаете за заплатите в Германия

  • bobi
  • 19 дек. 2019
  •  Коментарите са изключени за Какво трябва да знаете за заплатите в Германия

3000 евро месечна заплата в Германия? Много или малко е това? Зависи – гласи правилният отговор. Защото разликата между брутно и нетно възнаграждение е голяма. Ето какво трябва да знаете за заплатите в Германия:

Според статистиките, средното брутно месечно възнаграждение в Германия през 2018 година е било именно толкова – близо 3000 евро. А средната нетна заплата е възлизала на 1945 евро. Зад разликата от над 1000 евро се крият най-различни удръжки за данъци и застраховки. При всеки работещ обаче размерът им е различен – той зависи от данъчната група. А самата данъчна група пък зависи от семейното му положение – семеен или не; с деца или без; разведен или живеещ на семейни начала. Значение има и това дали съпругът/съпругата също работи, а и колко печели – повече, по-малко или колкото другия.

Няколко конкретни примера

Да вземем следния пример: работещ баща на две деца, печелещ 2948 евро бруто на месец. С данъчна група 3, тъй като съпругата му печели по-малко от него. От брутната заплата се удържат около 167 евро данък доход, близо 215 евро (7,6%) за здравна застраховка, 274 евро (9,3%) за пенсия, 36 евро за застраховка срещу безработица (1,25%) и 45 евро за застраховка за грижа за възрастни и немощни хора (1,5%). Така на работещия му остават нето 2209 евро на месец. Ако работещият е член на католическата или протестантската църковна общност, би трябвало да му се удържа и църковен данък – около 40 евро.

Ето и друг пример: работещ без деца, без съпруг/съпруга, получаващ същото брутно месечно възнаграждение – 2948 евро. Тук данъчните удръжки са по-високи, освен това от възнаграждението се удържат още 22 евро данък солидарност, от който работещият в първия пример е освободен. Нетната заплата в този случай възлиза на 1944 евро. Да не забравяме и евентуалния църковен данък около 40 евро.

Добре и зле платени професии

Средният доход обаче е статистическа стойност, която не дава точна представа за заплащането в различните браншове. В някои професии работещите в Германия печелят много добре, в други са заплатени толкова лошо, че едва се справят. Най-високо платени сред добре платените професии на специалисти са главните лекари. Те получават средно по 120 000 евро годишно. Лекарите със специалност печелят средно близо 90 000 евро годишно. Сред най-добре платените са и служителите във финансовия и икономическия сектор – фонд мениджъри, търговски мениджъри и пр.

Най-зле платени в Германия са кухненските помощници. Те печелят бруто под 2000 евро месечно. Малко по-високи са възнагражденията на фризьори/фризьорки и келнери/келнерки. Сред 10-те най-ниско платени професии се нареждат и тази на болногледачите, на зъболекарския асистент, както и на служителите в кол центрове. Медицинските сестри също не печелят добре – началната им заплата е между 2000 и 2400 евро бруто на месец.

Минимална работна заплата

Германия е сред страните от ЕС, в които размерът на минималната работна заплата е определен от закона. Той възлиза на 9,19 евро (ноември 2019). Само в четири други страни от ЕС минималната работна заплата е по-висока: в Белгия, Ирландия, Нидерландия и Франция. Най-нисък е размерът на законово определената минимална работна заплата в България (1,72 евро), в Латвия той е 2,54 евро, в Румъния – 2,68 евро, в Унгария – 2,69 евро, в Хърватия – 2,92 евро.

Ако не сте зает в сектора на обществените услуги и не сте служител в частна фирма, а работите на хонорар, сте задължени самостоятелно да плащате данъчните и застрахователните удръжки. В такъв случай ви е нужен данъчен съветник, който да ви помогне, защото в Германия  изготвянето на данъчна декларация не е никак лесна работа. Имайте си наум и нещо друго: с германските данъчни власти шега не бива. Освен това германското данъчно право е доста сложно и данъчният съветник не само ще ви помогне да попълните данъчната си декларация изрядно, а и може да намери възможности за приспадане на данъчните ви удръжки.

По-високо от средното за ЕС, по-ниско от Швейцария

Означава ли това, че заплатите в Германия все пак са високи? В сравнение с много други европейски страни – като България, Румъния, Хърватия – да. Средното брутно месечно възнаграждение в България през второто тримесечие на 2019 наприемр е било 1260 лева (около 625 евро). Нека подчертаем, че тук става дума за законни и официално регистрирани трудови отношения. Статистиките не обхващат „работата на черно“.

Статистиките сочат, че заплатите в Германия са доста над средното европейско равнище, но по-ниски, отколкото в Швейцария, Люксембург и Дания. Само че „голите“ цифри не дават пълна представа: те трябва да бъдат разглеждани заедно с разходите в съответната страна. През 2017 година например средните разходи в германското домакинство са възлизали на 2517 евро месечно. От тях средно 900 евро отиват за жилищен наем и режийни. Нека всеки сам за себе си да прецени дали 3000 евро брутна заплата в Германия са много или малко.

Източник: https://www.dw.com/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top