fbpx
Начало » България » За първи път учебници по Благонравие в българските училища

За първи път учебници по Благонравие в българските училища

  • bobi
  • 11 окт. 2021
  •  Коментарите са изключени за За първи път учебници по Благонравие в българските училища

Вече една учебна година предметът Религия с програма Благонравие се изучава в българските училища.

Такъв вид учебници са писани за последно през 40-те години на XX век, след което предметът Вероучение е спрян. За предизвикателствата да напишеш учебник по предмет, който дълго не е изучаван, за необходимостта от Благонравието в българското училище и какво представлява то, от Novini.bg се обърнахa към две от авторките на комплекта учебници – Дафина Йовчева и Анна Господинова.

– Какво представлява програмата Благонравие?

А.Г.: Неконфесионалната програмата за обучение по религия от 1. до 4. клас се нарича Благонравие. Основната идея в начален курс е да се развие добър характер в децата, което да води до качествени отношения с хората около тях.

Големият процент от уроците включват християнство, но има и акценти върху другите религии, битуващи на територията на държавата ни.

– Какво налага изучаването на благонравие днес в българските училища?

Д. Й.: През последните години наблюдаваме увеличаване на агресията в училищата и обществото, поради намаляване на изконните ценности в характера на хората като търпение, милост и прошка.

– Като автори какво ви мотивира да съставите тези учебници?

Д. Й.: „Благонравие“ означава добър характер. Бихме искали да участваме в изграждането на добър характер в съвременното поколение. За нас е изключително важно децата на България, а защо не и техните родители, да се докоснат до добродетелите, които вярата изгражда. Запознаването с християнството и другите религии води до духовна грамотност, която може да бъде основа за правилен избор.

– От какви принципи сте се ръководели като автори?

А. Г.: Всеки от учебниците е така структуриран и написан така, че да е разбираем от децата в съответния клас. Неслучайно в учебния комплект за 1. клас преобладават илюстрациите, а в тези за 2., 3. и 4. клас акцентът вече е върху текстовете.

В голяма част от уроците сме използвали научни факти. Учебниците и учебните тетрадки са богато илюстрирани. В тях даваме възможност на децата съзнателно и активно да участват в обучителния процес. Задачите, които сме включили, предполагат използването на интерактивни методи на работа.

– С какво тази програма е различна от останалите програми по религия?

А.Г.: Тази програма не е тясно профилирана, както са другите две направления (православие и ислям). Тук децата получават знания основно за християнството, но и за другите религии, които се срещат в България. Вече една година комплектите за 1., 2. и 3. клас са налични, а от тази година е наличен и комплектът за 4. кл. На базата на вашия опит как програмата се възприема от учениците?

Д. Й.: Наистина, по тази програма се работи една учебна година. Според колегите, още с първите уроци са предизвикали интереса на децата. Той е толкова голям, че учениците споделят с какво нетърпение очакват часовете по благонравие. На някои от децата този предмет вече е любим.

– В последно време се говори за практическото приложение на знанията. Какви практически умения развива този предмет?

Д.Й.: Най-напред се вижда промяна в речника на децата. Започват да използват думи като „скромност“, „милост“, „прошка“ и др. 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top