fbpx
Начало » Бакалавър » За някои специалности висшето ще е без пари… Вижте кои!

За някои специалности висшето ще е без пари… Вижте кои!

  • bobi
  • 11 май 2020
  •  Коментарите са изключени за За някои специалности висшето ще е без пари… Вижте кои!

4476 студенти, които от тази година ще бъдат в първи курс, ще бъдат освободени от такси за обучение. За да се случи това, те трябва да са приети в една от осемте защитени специалности или осемте професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това става ясно от проекта за утвърждаване на списъка с тях и доклада към него на образователния министър Красимир Вълчев.

В списъка с професионални направления с очакван недостиг влизат: „Педагогика на обучението по…”, „Религия и теология”, „Математика”, „Физически науки”, „Химически науки”, „Химични технологии”, „Енергетика”, „Материали и материалознание”. Те съвпадат и с първоначално посочените от Вълчев направления. От години за тях няма достатъчен интерес от страна на завършващите гимназия, а недостигът на инженери и учители се задълбочава.

Без такса ще са първокурсниците филолози в „Арменистика и кавказология”, „Иранистика”, „Индология”, „Новогръцка филология”, „Румънска филология” и „Унгарска филология”. Безплатно ще е обучението и за първокурсниците в „Хребраистика” от направление „Социология, антропология и науки за културата” и „Хидростроителство” от „Архитектура, строителство и геодезия”.

„Предложеният списък е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта, а именно – необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната”, посочва в мотивите за избраните специалности и направления просветният министър.

Обезпечаването на таксите за първия семестър на студентите ще бъде от бюджета на МОН. За целта ще бъдат необходими 1 308 542 лв. Те  ще бъдат разпределени между 17 вуза, които са предвидили прием в изброените специалности. СУ „Св. Климент Охридски” е предвидил най-голям брой за студенти от тези направления.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top