fbpx
Начало » България » ЕС инвестира 28 млрд. евро в цифрово образование по ПВУ

ЕС инвестира 28 млрд. евро в цифрово образование по ПВУ

Няма данни за въздействието на инвестициите върху учебните резултати. Ето защо е необходимо да се разработят надеждни оценки на националните политики в образованието.

Това сочат резултати от работата на експертна група, създадена от комисар Мария Габриел. Тя включва 15 експерти от 15 държави членки на Европейския съюз. Топ специалистите са анализирали въздействието, разходите и предизвикателствата в политиките в областта на образованието.

България е представена от доц. д-р Мария Нейчева от Бургаския свободен университет. В пресконференцията, на която бяха представени резултатите, участие взе и председателят на работната група Габриеле Пак.

Анализът е съсредоточен върху четири ключови области: учители и преподаватели, образователна инфраструктура, цифрово образование и приобщаване. Амбицията на екипа на Мария Габриел е да предостави иновативни и прагматични решения за изграждането на устойчиви и приобщаващи системи за образование и обучение.

Българският еврокомисар Мария Габриел отбеляза, че препоръките на екипа й могат да бъдат адаптирани спрямо конкретния национален контекст. Те са свързани, например, с инициативи за намаляване стреса на работното място на учителите, повишаване на цифровите умения, програми за обучение, програми за строителство и реновиране на образователната инфраструктура, качествено образование и грижи в ранна детска възраст.

„Бюджетът за образование в плановете за възстановяване и развитие на държавите-членки на Европейския съюз е 71 милиарда евро.От тях 28 млрд. евро ще бъдат инвестирани в цифрово образование. Сега въпросът е как ще се използват ефективно наличните ресурси и как те ще бъдат инвестирани в иновативни и интелигентни решения“ – подчерта Мария Габриел.

Тя сподели, че очаква докладът с резултатите да бъде практически наръчник и източник на мотивация за държавите членки. Целта е да се подобри качеството на националните инвестиции в образованието във взаимодействие с програмите на Европейския съюз. Това ще бъде и конкретен принос за реализиране на една от целите за европейско образователно пространство до 2025 година, обясни още Мария Габриел.

 

източник: www.banker.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top