fbpx
Начало » Бакалавър » Държавата ще поема таксите на студенти, решили да работят в България

Държавата ще поема таксите на студенти, решили да работят в България

 • bobi
 • 02 февр. 2021
 •  Коментарите са изключени за Държавата ще поема таксите на студенти, решили да работят в България

Дъpжaвaтa щe пoĸpивa paзxoдитe зa oбyчeниe нa cтyдeнти, ĸoитo имaт cĸлючeн дoгoвop c бългapcĸa ĸoмпaния зa ocигypявaнe нa cтaж cpeщy aнгaжимeнт cтyдeнтът дa paбoти пpи paбoтoдaтeля cлeд ycпeшнoтo cи зaвъpшвaнe, a възнaгpaждeниeтo, ĸoeтo щe пoлyчaвaт млaдитe cпeциaлиcти щe e нaд cpeднoтo зa cъoтвeтнoтo пpeдпpиятиe.

Предложението на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) беше одобрено с последните изменения на Закона за висшето образование. С официалното обнародване през изминалата седмица на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател беше даден старт на мярката.

Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и редът по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите учебни заведения, за пълното или частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за възнаграждението и минималния срок, през който студентът следва да работи при работодателя след завършването си.

От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори със студентите.

Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

Договорът ще се сключва между студент, записан за обучение в специалност, включена в списъка и работодател, включен в списъка, който ще бъде утвърден. Страна по договора е и висшето училище, в което се обучава студентът.

Договорът задължително съдържа формите, мястото и времетраенето на стажа по време на обучението, възнаграждението и начина за определянето му, условията за прекратяване и срока, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението.

Условията на договора могат да бъдат изменяни само по изрично изразено писмено съгласие на страните.

Договорът може да се прекратява при следните условия:

 • при отписване на студента преди успешно завършване на обучението му;
 • при прекъсване на обучението на студента, освен в случаите на прекъсване поради заболяване, съгласно правилника на съответното висше училище, както и поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • при отстраняване на студента от висшето училище;
 • при системно непосещаване от студента на договорения стаж;
 • при неосигуряване от страна на работодателя на условия за провеждане на уговорения стаж;
 • при прекратяване на работодателя без правоприемство;
 • по взаимно съгласие на страните по договора;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора.

АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този начин ще се допринесе за решаване  на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се възвърнат в българската икономика.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top