fbpx
Начало » Бакалавър » До 36 хил. лв. годишен бонус ще получават ректорите

До 36 хил. лв. годишен бонус ще получават ректорите

  • bobi
  • 10 юли 2020
  •  Коментарите са изключени за До 36 хил. лв. годишен бонус ще получават ректорите
Ректорите, които получат най-висока оценка за изпълнение на целите и задачите, поставени пред висшето училище в договора му за управление с министъра на образованието, ще могат да получат допълнително годишно възнаграждение в размер на 36 000 лв. на година.
Това предвижда наредба на просветния министър за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с него.
Наредбата е нова и цели за първи път да определи общи правила, по които да се определят ректорските възнаграждения, тъй като е всеизвестно, че на места някои ректори самоволно си определят високи заплати, ощетявайки по този начин висшето училище, което ръководят. Създаването й бе планирано още с промените в закона за висшето образование, които заложиха просветният министър да утвърждава политика за развитието на всеки държавен вуз със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им, както и да сключва договор за управление с ректора, който пък съдържа задължения за изпълнение на въпросната политика с конкретни механизми и показатели за това изпълнение, предава Сега.

Според предложените от министър Красимир Вълчев текстове възнаграждението на ректора по договора му за управление ще се състои от основно месечно възнаграждение и допълнително годишно възнаграждение. Заплатата ще е от две части – 20% от основното месечно възнаграждение на лицето за заеманата от него академична длъжност, както и твърда сума според годишния размер на издръжката на висшето училище. Ако един вуз получава до 5 млн. лв. годишно за издръжка на обучението, то ректорът му ще може да получи още 300 лв. към основната си заплата. При издръжка от 5 до 10 млн. лв. – ректорът ще получава 350 лв. месечно, ако бюджетът е от 10 до 20 млн. лв. добавката е 400 лв., от 20 до 40 млн. лв. – 450 лв., от 40 до 60 млн. лв. – 500 лв. и над 60 млн.лв. – 600 лв. На практика само един университет получава над 60 млн. лв. за издръжка на обучението си – Софийският университет т.г. получи 73.5 млн.лв.

Допълнителното годишно възнаграждение на ректорите пък ще зависи от степента, в която те изпълняват заложените в договора им за управление цели, задачи и целеви стойности. При обща оценка 1 на изпълнение на заложените задачи те нямат да получават никакво допълнително възнаграждение. Ако оценката им е 2, ще имат право на 6000 лв. годишен бонус, ако е 3 – 18 000 лв., а ако е най-високата 4 – ще могат да си добавят по 36 000 лв. допълнително годишно възнаграждение.
Самата оценка е заложена да бъде съвсем обективна – министерството ще я определя по специална формула, която ще зависи от изпълнението на задачите. Ако са изпълнени до 24% от задачите, оценката ще е най-слаба – 1. Оценка 2 ще се дава за средно изпълнение на 25-49% от задачите, оценка 3 – за високо изпълнение (50-74% от задачите), а оценка 4 – много високо изпълнение – при 75-100% изпълнение на задачите.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top