fbpx
Начало » Бакалавър » „Достъп до информация и обществени комуникации“ – Практическа програма

„Достъп до информация и обществени комуникации“ – Практическа програма

 • bobi
 • 04 окт. 2017
 •  Коментарите са изключени за „Достъп до информация и обществени комуникации“ – Практическа програма

За втора година Фондация Програма Достъп до Информация организира практически курс за студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ съвместно с Нов български университет.

За кого е този курс

Студенти в бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърски програми „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“, „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“ и „Международни бизнес комуникации (на английски език)“ в Нов български университет. Студентите следва да са в 1-7 семестър на бакалавърските или 1-3 семестър на магистърските програми. Допускат се и студенти със записан дипломантски семестър.

Ако искате:

 • да разберете какви са правата ви като граждани да търсите, получавате и разпространявате информация;
 • да научите как Законът за достъп до обществена информация се използва за журналистически разследвания, в кампании за обществени каузи и за постигане на прозрачно и открито управление;
 • да узнаете за най-значимите и довели до промяна в законодателство и политики журналистически разследвания, проведени с помощта на Закона за достъп до обществена информация;
 • да придобиете нови знания и умения въз основа експертизата на известна и уважавана организация.

Продължителност на курса: 3 месеца (ноември 2017 – януари 2018)

Място на провеждане: Програма Достъп до Информация, София, бул. „Васил Левски“ 76, ет. 3, ап. 3.

Успешно завършилите курса ще получат сертификати.

Кандидатствайте като изпратите мотивационно писмо до 16 октомври 2017 на echristova@nbu.bg с тема на имейла „ПДИ програма“ (subject: PDI programa).

Курсът се провежда в рамките на проект „Консултативен център за прозрачност“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

Фондация Програма Достъп до Информация (http://www.aip-bg.org/) е неправителствена организация, създадена през 1996 г. в София и повече от двадесет години следва неотклонно мисията си да спомага за упражняването на правото на информация.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Основните дейности на организацията са:

 • Наблюдение на законодателството за свобода на информацията в България и участие в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти;
 • Работа с журналистическа мрежа в 27 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даване препоръки за усъвършенстването им;
 • Специални проучвания за състоянието на достъпа до информация; http://www.aip-bg.org/surveys/;
 • Правна помощ в индивидуални случаи, свързани с правото на информация – повече от 5500 досега;
 • Подкрепа на журналистически разследвания по обществено значими теми и поддържане на специализирана страница Достъп до информация и журналистически разследвания: http://www.ati-journalists.net/;
 • Разяснителни кампании за правото на достъп до информация;
 • Работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация;
 • Специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации;
 • Активна работа в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията: Freedom of Information Advocates Network: http://foiadvocates.net/.

Резултатите от работата на ПДИ са:

 • Граждански одит на активната прозрачност на институциите в България: http://www.aip-bg.org/surveys/2017_година/104835/;
 • Годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/;
 • Над 400 успешни съдебни дела за достъп до обществена информация;
 • Над 600 обучения  по проблемите на достъпа до информация с над 14 000 държавни служители, представители на НПО, журналисти и студенти;
 • Наръчници и филми за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация;
 • Електронен месечен бюлетин, отразяващ  местни и международни новини в областта на достъпа до информация: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/;
 • Годишни церемонии по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация по повод 28 септември – Международният ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Повече информация ще намерите на сайта на департамент „Масови комуникации“:

https://masscomm.nbu.bg/bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top