fbpx
Начало » България » Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции

Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции

  • bobi
  • 28 ян. 2021
  •  Коментарите са изключени за Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции

С онлайн среща на екипа започна изпълнението на първия етап от проекта „Разпределена система от научни колекции – България /DiSSCo-BG/“ за дигитализиране на научните колекции на два от институтите на Българската академия на науките, съобщиха от БАН. Изпълнители на проекта са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ-БАН/ и Националният природонаучен музей /НПМ-БАН/, обединени в консорциума „Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции – България /DiSSCo-BG/“.

Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури /ESFRI/ през 2018 г. Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020-2027 г.

Основната цел на учените от БАН е надграждане на технологичния, дигиталния и човешкия капацитет, както и дигитализирането на най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, съхранявани в ИБЕИ-БАН и в НПМ-БАН.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква през 2027 г. да бъдат дигитализирани и достъпни онлайн значителна част от научните колекции на ИБЕИ-БАН /хербариум, микологична, палеоботанични и палинологични колекции, колекция с живи растения и зоологични колекции/ и на НПМ-БАН /колекции с безгръбначни и гръбначни животни, и палеонтологични колекции/.

Стремежът е да бъдат обхванати около 2 милиона колекционни единици и около 500 000 дигитални изображения на образци, свързани с базата данни. През първата година от проекта акцентът е инфраструктурното и техническото обезпечаване на колекциите, разработването на политики за унифициране и стандартизиране на регламентите, свързани с достъпа до колекциите и техните бази данни, избор на система за управление на бази данни и стандарти за дигитализация в съответствие с най-добрите практики на водещи институции. Финансовата помощ, осигурена от Министерството на образованието и науката за първата година на проекта, е в размер на 800 000 лева.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top