fbpx
Начало » България » В дигиталния свят: 80 000 български ученици развиват умения в клубове по интереси

В дигиталния свят: 80 000 български ученици развиват умения в клубове по интереси

  • bobi
  • 28 ное. 2023
  •  Коментарите са изключени за В дигиталния свят: 80 000 български ученици развиват умения в клубове по интереси

Общо 7000 клуба по интереси функционират в училища у нас през последните четири години. Те са открити по проект „Образование за утрешния ден” и дават възможност на близо 80 000 ученици да развиват дигиталните си умения.

Клубовете по интереси са два вида. В единия – за допълнителни занимания, свързани с придобиването на ключови дигитални умения (базови и за напреднали), се включиха ученици от I до XII клас. Те се обучаваха в пет области – грамотност за данни и информация, създаване на дигитално съдържание, комуникация и сътрудничество, решаване на проблеми и информационна сигурност.

Първите такива клубове бяха сформирани на 1 декември 2019 г. От тогава през тях са преминали 67 534 ученици. Анализи на МОН показват, че с всяка изминала година се повишава нивото на дигиталните умения на посещаващите клубовете.

Вторият вид клубове по интереси е за по-специализирани умения –компютърно моделиране и кодиране, подходящи за ученици от V до XII клас. Първите такива клубове са сформирани на 2 декември 2022 г., след като учители преминават обучение по програмиране и кодиране, киберсигурност и защита на интелектуална собственост. В този вид клубове участват 5265 ученици, разпределени в 363 групи.

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, получи удостоверение, издадено от електронната система за управление на проекта и подписано от директора на училището.

Поради огромния интерес към клубовете, допълнителните занимания по ключови дигитални умения продължават да функционират до 15 декември 2023 г., като се посещават от близо 6 000 ученици.

Занятията се реализират в неучебно време и са отделно от задължителните и избираемите учебни часове, както и по време на ваканциите. Дейностит се организират със седмичен хорариум или на модулен принцип.

Проект „Образование за утрешния ден” цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез иновативни решения за по-добро персонализирано обучение. Ползите за учителите са, че те могат да създават и използват интерактивно образователно съдържание, което улеснява начина на преподаване, прави уроците по-интересни и дава допълнителна мотивация.

Проект BG05M2ОP001-2.012 „Образование за утрешния ден” е финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top