fbpx
Начало » България » Вълчев предлага да се открие Институт за устойчив преход и развитие

Вълчев предлага да се открие Институт за устойчив преход и развитие

  • bobi
  • 28 ян. 2021
  •  Коментарите са изключени за Вълчев предлага да се открие Институт за устойчив преход и развитие

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага за разглеждане проект на постановление на Министерския съвет /МС/ за откриването на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет в Стара Загора. Предложението за откриване на основното звено е по искане на ректора на висшето училище, въз основа на решение на Академичния съвет, се съобщава в проекта, публикуван за обществено обсъждане.

Предвижда се в Института за устойчив преход и развитие да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетните за университета и държавата области на науката. Предмет на дейност на института щe е научноизследователска дейност в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горското стопанство, електромобилността. Изследователски групи ще работят по проекти от национални и международни научни програми, ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на регионалната и националната икономика.

Институтът ще обединява работата на изследователски групи в три сектора: „Икономически анализи и проекти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно дело и енергийни системи“. Звеното ще функционира в партньорство с други две висши училища, с общинските власти, с национално представителните организации на работодателите и на национално представителните организации на работниците и служителите.

Предвижда се институтът да има съвременна научна инфраструктура, обединяваща изследователската дейност на трите висши училища в интердисциплинарни изследвания с по-добри условия и за участието на докторанти и студенти в извършваната научна дейност.

Органи за управление на института, съгласно проекта на правилник на звеното, ще са управителен съвет и директор. В управителния съвет ще участват и представители на Техническия университет в София, на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, на община Стара Загора, на национално представителните организации на работодателите и на национално представителните организации на работниците и служителите. Управителният съвет ще одобрява основните насоки за развитие на института, годишния план и отчета за дейността му, ще предлага решения по въпроси, свързани с изследователската и приложната дейност.

Директорът ще осъществява оперативното ръководство на института, ще организира изследователската, приложната и консултантска дейност на звеното, ще планира работата,
ще докладва пред управителния съвет годишния и финансов отчет.

Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от участие в национални и международни проекти и програми, от изпълнението на консултантски проекти и реализацията на създадени от него научни резултати.

Тракийският университет в Стара Загора включва в структурата си шест факултета, Медицински колеж, филиал в Хасково за подготовката на медицински сестри и акушерки, и Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите. Научноизследователско звено в структурата на висшето училище досега не е
откривано, информира министър Красимир Вълчев.

Той уточнява, че предложението на ръководството на Тракийския университет в Стара Загора за откриването на Институт за устойчив преход и развитие, като основно звено за дългосрочна научноизследователска дейност, е по Закона за висшето образование.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top