fbpx
Начало » България » Всяко училище да използва дигитален облак, искат от Синдикат „Образование“

Всяко училище да използва дигитален облак, искат от Синдикат „Образование“

  • bobi
  • 29 юни 2020
  •  Коментарите са изключени за Всяко училище да използва дигитален облак, искат от Синдикат „Образование“

Съвместяването на редовната и електронната формата на обучение е новата визия на образователната система, като съотношението между двете форми е в основата на утвърдената за Европа политика за обучение в електронна среда.

Положителните страни на този, неприлаган досега учебен процес, са, че обхватът на учениците у нас беше съизмерим с редовния. Интересът към тази форма беше впечатляващ в гимназиалния етап. Въпреки липсата на единна платформа, българските училища се интегрираха в тази иновация и направиха възможно успешното завършване на учебната година и организирането на матурите и външните оценявания, се посочва в анализ за електронното обучение на Синдиката „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Голямата полза от дистанционния и единствено възможен учебен процес беше в подобряване на партнирането между учители и родители. Затова социологическите агенции отчетоха висок рейтинг на учителите, втори след този на лекарите. Бихме добавили смело и отличен рейтинг за българските родители, които бяха в „кухнята“ на дистанционните образователни иновации и партнираха с непознат досега ентусиазъм. Голям недостатък в организацията беше липсата на оценки в първия етап на дистанционния процес. Още по-демотивиращ елемент беше забраната от МОН за писане на отсъствия. Тази свобода лиши от мотивация хиляди ученици и те не участваха ефективно в работата на класовете. Но това е задължаващо към законотворците – да ситуират регламент за електронно обучение, писане на отсъствия и включени видеокамери, заявят от синдиката с председател д-р Юлиян Петров.

Дължината на работния ден на учителя, включващ подготовка за дистанционен урок и учебните часове, подготовка на материали и изпращане на учениците, организация на обучението от разстояние от ръководствата на образователни институции, показва дължина, достойна за уважение. Повечето от педагогическите специалисти – 56 процента, са работили между 10 и 12 часа, а 13,1% – над 12 часа. 25,3 на сто от учителите са работили от 5 до 8 часа, а 5,6 на сто – по 5 часа. От този резултат следва изводът, че учители и директори са работили при огромно натоварване, на ръба на своите възможности, като 94,4 на сто от колегията е положила труд над „нормалните“ за КТ 8 часа, се обобщава в анализа.

В него се казва, че „Синдикатът „Образование“ е генератор и поддръжник на идеята за обучение в електронна среда, обект на промяна в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)“. Промените ще дадат възможност за онлайн обучение при грипни ваканции, при форми на обучение извън редовната и интегриране на дистанционно обучение чрез електронни платформи в присъствения учебен процес.

Дистанционното обучение следва да се използва приоритетно в прогимназиалния и гимназиалния етап, където могат да се достигнат, визираните в проекта за промяна на ЗПУО, до 20 процента. По повод на електронното обучение в предучилищната и началната степен на учениците до четвърти клас, Синдикатът „Образование“ е убеден, че електронното обучение няма почва поради възрастовите особености на учениците и специалните образователни приоритети в тези степени.

Ако приемем, че промените в ЗПУО ще станат факт, веднага трябва да се изработи регламент на дистанционното обучение, който да дублира редовния учебен процес. В правилата за електронното обучение трябва да фигурират задължително отсъствия на ученици от дигиталната класна стая, задължително включени видеокамери и оценки, в унисон с наредба 11 на МОН. От. МОН трябва да ситуират до три години национална дигитална безплатна платформа, която да съдържа дигитални уроци и помагала, които да обхващат поне 90 процента от учебния материал. Подобни платформи има и сега, но те са платени и не обхващат целия учебен материал, което предразполага към дигитално изключване.

Синдикатът „Образование“ счита, че всяко българско училище трябва да изгради и използва свой собствен дигитален облак на домейн на училището и да го изпълни с ресурси.

Подходящи приложения, ресурси и електронни услуги, предоставени от МОН, биха ускорили процеса на дигитална интеграция.

660 са образователните институции, които досега са изградили собствени облаци, което означава, че МОН трябва да съдейства на останалите да се включат в тази кампания.

Електронните часове рано сутрин и късно вечер, като превенция на двусменния режим в училищата, могат да бъдат възможна алтернатива, но това ще затрудни директорите на училищата и със сигурност ще изисква солиден финансов ресурс за техника, обучение на учители, дигитални средства и повече и по-добре подготвени щатни педагогически специалисти, които да осигурят хибридния учебен процес.

„Синдикатът „Образование“ вижда хибридното обучение, с интеграция на електронни педагогически методи, като настояще на българското училище, а не като бъдеще на образованието. Затова синдикатът смята, че училищата, които ще се решат да интегрират дигиталните практики, да имат тази възможност без сложната процедура на иновативното училище. Защото хибридното образование не е иновация, а реална възможност на днешния ден“, коментират от учителския синдикат.

Източник: https://dariknews.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top