fbpx
Начало » Бакалавър » Бивш служебен министър е уличен в плагиатство

Бивш служебен министър е уличен в плагиатство

  • bobi
  • 03 юни 2022
  •  Коментарите са изключени за Бивш служебен министър е уличен в плагиатство

Служебният министър на икономиката Даниела Везиева е уличена в плагиатство „в големи размери“ в дисертационния й труд за придобиване на степен „доктор“. Това става ясно от доклад на Комисията по академична етика до министъра на образованието акад. Николай Денков. 

Проверката на Везиева започна още през декември м.г. по сигнал на проф. С.С., в който се твърдеше, че 171 страници от общо 180-те в дисертацията й на тема „Разработване на ефективни модели за изграждане на капацитет за социално предприемачество в България“ са преписани от други автори и източници, което прави 95% плагиатство. Въпросната дисертация е в професионално направление „национална сигурност“ и е защитена в Национален военен университет „Васил Левски“.

Арбитрите в Комисията по академична етика са стигнали да същите заключения. Според арбитър 3, в дисертационния труд на Везиева и автореферата към него е налице „значително по обем (86.6 %) плагиатство – копиране от оригиналните източници без стилистична или граматическа преработка на последните“. Успоредно с непосредствения сравнителен анализ, арбитър 3 е осъществил и „on-line проверка на дисертационния труд и автореферата към него чрез платформа „Ouriginal“, която също доказва „висок обем на подобия и сходство“ и „потвърждава заключението за наличие на плагиатство“.

Категорично е и становището на арбитър 2: „Запознат съм с проверка чрез система за откриване на плагиатство, установила, че при обем от 180 страници, дисертационният труд съдържа преписани (плагиатствани) от други автори и източници 171 страници, т.е. 95%. Ако моята проверка допълнително завишава този убийствен процент, това е защото компютърната система не е открила явно в интернет пространството някои от източниците. Те вероятно не са качени там“. Според заключението на арбитър 2, в дисертационния труд и в автореферата на бившия зам.икономически министър „е налице плагиатство в особено големи размери… което… шокира с мащаба и обхвата си“.

Арбитър 4 не е представил сравнения на текстове в табличен или друг вид, но потвърждава наличието на съвпаденията, посочени в сигнала на проф. С. С. Становището на арбитър 1, базирано на обстоятелствен сравнителен анализ, завършва със следното заключение: „Убедено твърдя, че посоченото детайлно съвпадение на текстовете по същество представлява плагиатство. Представената от Д. В. за собствен труд дисертация е съвкупност от създадени и публикувани от други научни резултати без адекватно позоваване или цитиране“, казва той.

Изводът на четиримата е за наличието на плагиатство в големи размери в дисертационния труд и автореферата на Даниела Везиева, поради което Комисията приема, че в процедурата за присъждането й на степен доктор тя е осъществилa плагиатство.

На основание доклада й, просветният министър следва да запознае ръководството на НВУ „В. Левски“ с резултата от извършената проверка. Ректорът пък следва да упражни предвидените в закона правомощия за отнемане на научна степен и в срок от 60 дни да уведоми МОН за предприетите действия.

ЗАЩИТА 

Становищата на 4-та арбитри са изпратени на е-пощата на Везива, на която е предоставена възможност да изрази становище. В становището си тя не е коментирала по същество фактите и изводите, касаещи плагиатството, посочват арбитрите. Според нея, разглеждането на сигнала от Комисията е недопустимо, тъй като процедурата, въз основа на която ѝ е присъдена образователната и научна степен „доктор“ е приключила през 2018 г., а сигналът от проф. С.С. е подаден в МОН през 2021 г. Комисията по академична етика обаче определя изложените й доводи за неоснователни. Тя определя за несъстоятелно и твърдението за наличие на конфликт на интереси относно арбитър 2 поради „засилените му изяви в медии и социалните мрежи“.

ВРЪЗКИ

Даниела Везиева е един от 4-та докторанти на проф. Венелин Терзиев, за когото Комисията към МОН също откри плагиатство. Самият той оспорва констатациите, като казва, че трудовете му са по-ранни от тези, за които се твърди, че е преписвал.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top