fbpx
Начало » Анонси » ТЕМА НА БРОЯ: Финанси

ТЕМА НА БРОЯ: Финанси

Днес под понятието “финанси” се разбира парични отношения, които изразяват процесите, свързани с формирането и разходването на финансовите средства на държавата, предприятията и индивидите. Финансовите отношения възникват на макроравнище – публични финанси, и на микроравнище – лични и корпоративни финанси. Публичните или държавните финанси са система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг. Личните финанси се занимават предимно със семейните бюджети, инвестирането на лични спестявания и използването на потребителски кредит. Корпоративните финанси се занимават с това как корпорациите се отнасят с източниците на финансиране, структурирането на капитала, счетоводството и инвестиционните решения.

В материала четете още:

  • Специалност Финанси – какво се изучава?
  • Умения, необходими за изучаване на Финанси
  • 5 причини да изучавате Финанси
  • Най-добрите университети

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top